Behaalde resultaten


In 2010-2014

 • Door het initiatief van onze partij is het Coffeeshopbeleid aangescherpt en is gestart met het aanpakken van de overlast die bepaalde bezoekers veroorzaken (wild parkeren, intimidatie, geluidsoverlast, vandalisme, dealen). Dit heeft geresulteerd in een tien punten aanpak plan mede ondersteund door de Coffeeshops zelf. Een aantal Coffeeshops heeft nu aangegeven dat ze uit het centrum willen vertrekken. Hiervoor moet in de toekomst meer mogelijkheden worden gegeven. Het terugdringen van de overlast van coffeeshopbezoekers blijft een van onze aandachtspunten.
 • Het vieze en geldverslindende urinoir op het Plein is mede door het indienen van een motie van onze partij omgetoverd tot fraaie waterpartij met fonteintjes gesubsidieerd door verschillende partijen.
 • In het Sociale Domein hebben we voor elkaar gekregen dat de Huishoudinkomstentoets niet uit de Bijstandtoets werd geschrapt en zodoende mensen die een WWB uitkering hadden niet werden afgewezen.
 • We hebben gevraagd naar soepelere horeca- en terrasregels en openingstijden maar ook naar meermogelijkheden om muziekdagen te organiseren in de cafés. Dit is in 2014 gerealiseerd.
 • We hebben de Kinderraad in Tiel ondersteund en niet wegbezuinigd, omdat kinderen onze toekomst zijn.
 • Mede door ons initiatief heeft Tiel een Stadsdichter ingesteld.
 • Hebben voor gestemd bij het Project Westluidense Poort waarbij eindelijk een langgekoesterde parkeergarage wordt gerealiseerd en een Cultuurcluster met de Bibliotheek, het Kunstencentrum De Plantage, expositieruimtes en een nieuwe grote Metro Bioscoop.
 • Ons Raadslid mocht de nieuwe Burgemeester mee uitzoeken en kiezen.
 • Openingstijden van winkels en supermarkten zijn verruimd.
 • Ook moeilijk liggende maatschappelijke onderwerpen hebben we aangesneden zoals de eventuele nieuwbouw van een Moskee die gepland was bij de entree van Tiel West. Het College de Raad wilde voorstellen om geld vrij te maken voor een onderzoek. Uiteindelijk is dit project afgeketst. Onze Partij vindt dat Politiek en Geloof gescheiden moeten zijn. Doch hebben wij als Partij respect voor alle Geloven.
 • Maar ook waren we er voor de kleine zaken. Zoals een verkeerd gelegde stoep, een gevaarlijk kruispunt, het aanleggen van een stadstuintje, een bouw of sloopvergunning, vernielingen aan eigendommen of anderszins.

 


In 2014-2018

 • De komst van grootschalig sportcentrum aan de Lingeweg in Tiel (Mazda garage) is niet doorgegaan. Het voorstel paste niet in het bestemmingsplan en de omgeving is daarvoor niet ingericht.
 • Onder aanvoering van de PvdB is in 2014 het leerlingenvervoer voor kwetsbare kinderen zo georganiseerd (met een persoonsgebonden budget) zodat Europese aanbesteding werd voorkomen waardoor ouders en kinderen hun vaste vervoerder konden houden of deze zelf de gewenste vervoerder konden kiezen.
 • Er is extra geld beschikbaar gesteld voor de bouw van Brede School De Kokkenhof te Wadenoijen.
 • Met een financiële tegemoetkoming kan de Voedselbank blijven bestaan en kan (een deel van) de huur van het pand betaald worden.
 • Er is extra geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een vaste camera en een mobiele camera voor inzet bij probleemsituaties inclusief monitoring.
 • Geld vrijgemaakt voor de aanleg van 1,5 kunstgrasveld bij voetbalvereniging Wadenoijen.
 • De reserve sociaal domein is niet gemaximaliseerd waardoor al het zorggeld naar zorg blijft gaan.
 • Aanpak zwerfval tot uitentreuren onder de aandacht gebracht wat uiteindelijk heeft geleid tot verhoging van inzet, grotere en meer prullenbakken, etc.
 • Onder aanvoering van PvdB is het langlopende conflict rondom het Vijverterrein Reuvers en Gemeente Tiel opgelost wat heeft geresulteerd in een concreet woningbouwplan voor 42 huizen op het nieuw te ontwikkelen Vijverterrein.
 • Behoud van het schoolzwemmen in Tiel tot 2019.
 • Introductie van een buurtpreventieapp (WaakSamen) waarmee burgers in rechtstreeks contact staan met politie en Gemeente. Hiermee kan snel en effectief melding worden gemaakt én geeft sturingsinformatie voor de politie.

 

In het voorgaande is duidelijk dat we met onze zetel duidelijk hebben meegedaan in de politieke afwegingen in onze stad en dorpen. Met de aankomende verkiezingen willen we weer goed meedoen en willen we ons zetelaantal uitbreiden. Dit kunt u doen door ons te steunen en op onze kandidaten te stemmen.

Uw stem telt.