Nieuws

Zakengids 5 juni 2019

Wim de Boer bij de Tielse dorpspomp. (Foto: Jan Woldberg)

Fractievoorzitter tegen wil en dank

De Partij van de Burgers werd de grootste partij en moest vol aan de bak om haar verkiezingsprogramma te vertalen naar de werkelijkheid van alledag. Men zette met VVD en PvdA een programma neer waar veel van de verkiezingsbeloften van de PvdB zouden kunnen worden gerealiseerd.

Door Jan Woldberg

Tiel – Nog maar net een jaar op weg wordt de coalitie geconfronteerd met enorme tegenvallers waarbij de meeste kroonjuwelen in de ijskast kunnen. Ook komt er nu een wisseling van de wacht. Fractievoorzitter Inge Joustra geeft wegens omstandigheden het stokje over aan Wim de Boer.

Hoewel Wim al vier jaar meeloopt in diverse commissies is hij voor velen nog onbekend. Voor De Boer kwam het fractievoorzitterschap onverwacht, hij had liever deze raadsperiode in de schaduw nog wat willen rijpen. Wim stapt op een ongelukkig moment in nu er volgens wethouder Melissen tot op het merg moet worden bezuinigd.”

Buren moeten meebetalen

“Wij hadden ons dat wel anders voorgesteld, maar pakken de verantwoordelijkheid. Tiel krijgt als centrumgemeente te weinig geld van het Rijk voor zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Daarom moeten we jaarlijks tussen 2 en 2,5 miljoen euro bezuinigen.” Volgens De Boer gaat een beetje bezuinigen niet en is het hem een doorn in het oog dat voorzieningen waar ook buurgemeenten gebruik van maken door Tiel worden betaald. Het pontje over de Waal is wat hem betreft een goed voorbeeld. Een ‘fifty-fiftyverhaal’ zou volgens hem logisch zijn en dat gaat ook op voor andere voorzieningen. De Boer zou daar graag met raadsleden uit de regio, met de benen op tafel over willen sparren.

Ondanks de bezuinigingen wil de Boer investeren in een aantrekkelijk Tiel. “Wij moeten onze stad aantrekkelijk maken voor de hogere inkomens want dan alleen kunnen we met zijn allen de lasten dragen”, stelt de Boer. Ook is de Boer zeer te spreken over de kwaliteit van de wethouders die in deze moeilijke tijd keuzes durven te maken en met verve de rug recht houden.

Waar omliggende gemeenten cadeautjes uitdelen aan de burgers moet volgens De Boer deze meevaller in de pot worden gestopt.

Aanpak leegstand

Een aantrekkelijke stad is voor hem ook de aanpak van de leegstand in de binnenstad. Als bedrijfsleider van café de Merkt was hij vaak de trekker voor meer bedrijvigheid. “Het Korenbeursplein is nu het voorbeeld waar ondernemers samen optrekken.”

Op de markt zouden volgens Wim kramen en terrassen elkaar moet afwisselen en de Boer wil graag meedenken. Aan het eind van het gesprek komt ook de sportman om de hoek kijken. Wim is een fanatiek voetballer en heeft op een hoog amateurniveau geacteerd bij Lienden en de Treffers. Toen zijn cluppie Echteld belde omdat ze spelers tekort kwamen pakte Wim zonder na te denken zijn sporttas en toog hij na ons interview richting Echteld.

23 Mei 2019 Bezuinigingen

Afgelopen week zijn de voorstellen voor de bezuinigingen gepresenteerd.
Daar wordt niemand blij van, wij ook niet. Een jaar geleden dachten we er toch iets anders voor te staan , helaas de genoemde “pot met goud” bleek niet reëel, sterker nog, we komen jaarlijks € 2,5 miljoen tekort . Om het huishoudboekje weer op orde te krijgen, zijn er pijnlijke beslissingen nodig. Daar lopen we niet voor weg , want niks doen is geen optie.

2018  Nieuw zwembad voor Tiel

Het college heeft de opdracht voor het ontwerpen en bouw van het nieuwe zwembad gegund aan Wind Design & Build uit Drachten. Het is de bedoeling dat het nieuwe zwembad eind 2020 de deuren opent. Tot die tijd blijft het huidige zwembad in gebruik.

                                       

Het nieuwe zwembad komt te staan op het parkeerterrein naast het huidige zwembad. Het zwembad krijgt een wedstrijdbad met zes banen, een peuterbad en een bad met beweegbare bodem voor doelgroepen. Het doelgroepenbad krijgt een speciale hellingbaan voor mindervaliden met bij het bad ook een rolstoelwisselplek. Ook komt er in het nieuwe zwembad een glijbaan, duikplank en bubbelbad. Een horecaruimte en een aparte ruimte voor verenigingen is straks ook aanwezig in het zwembad. De plek van het huidige zwembad wordt parkeerterrein en krijgt een natuurvriendelijke inrichting.

Gasloos en duurzaam

Het nieuwe zwembad heeft geen gasaansluiting. De installaties maken alleen gebruik van elektriciteit. Overal in het gebouw wordt LED verlichting toegepast en er komen zonnepanelen.

Informatiebijeenkomsten

Wind start met het maken van het definitieve ontwerp. Samen met de gemeente organiseert Wind informatiebijeenkomsten en ateliers voor onder andere gebruikers van het zwembad, omwonenden en andere belangstellenden. Deze gaan over het ontwerp en de bouw. De bedoeling is om dat nog dit jaar te doen.

Planning

Het definitieve ontwerp is naar verwachting klaar in het eerste kwartaal van 2019. Om de bouw mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. In het tweede kwartaal van 2019 neemt de raad hier een besluit over. Hierna start de bouw. Eind 2020 opent het nieuwe zwembad.

Sloop van het oude zwembad en de inrichting van de openbare ruimte gebeurt in 2021.

oktober 2018 Ontgassen op de Waal

In de Gelderlander van 23 en 24 oktober 2018 verschenen  
2 artikelen waarin beschreven wordt dat op dagelijkse basis schepen de grens bij Lobith oversteken om in Nederland te ontgassen, hier komen veel schadelijke stoffen vrij (gas benzeen).

Hierover hebben wij de volgende vragen:
1. In hoeverre zijn wij als gemeente Tiel gelegen aan de Waal op de hoogte van het ontgassen van binnenvaartschepen op de Waal?
2. Zo ja, is er in beeld of deze gassen ons bereiken, met name de stadsgrens, is hier controle op vanuit de provincie?

Zoals te lezen is geldt er in Duitsland een verbod op ontgassing echter voor in Nederland is dit pas in 2020. Met andere woorden deze ontgassing duurt nog in Nederland. De provincie heeft een eigen regelgeving ingesteld echter voor het handhaven van de regels is er geen genoeg capaciteit.

3. In hoeverre is gemeente Tiel bereid de provincie op te roepen om z.s.m. tot correcte handhaving van de regels over te gaan?
4. Zou gemeente Tiel bereid zijn om het Rijk op te roepen ,vanwege de ontgassing, eerder over te gaan op een nationaal verbod?
5. Kan het college van de gemeente Tiel hier zelf een bijdrage leveren als oplossing indien wij last van deze ontgassing hebben?